ตำบลต้าจวง อำเภอเมืองอี๋หนาน: วัฒนธรรมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมและแบบรักสุขภาพ

2023-11-17微信图片_20231117141253


ในปีนี้ ตำบลต้าจวง อำเภอเมืองอี๋หนานได้ดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้มวลชนได้แสดงบทบาทเป็น "ตัวเอก" มอบ "งานฉลองทางวัฒนธรรม" ให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ และใช้ "แสงสว่าง" ของวัฒนธรรมในการ ส่องสว่างความสุขของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมและแบบรักสุขภาพ ในแต่ละหมู่บ้าน จัตุรัสวัฒนธรรมอันกว้างขวาง ห้องสมุดในหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนในเมืองและหมู่บ้าน


สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและให้วรรณคดีและศิลปะเข้าสู่ชีวิตความเป็นอยู่จริง ๆ

微信图片_20231117141401
ตามความต้องการของประชาชนสำหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกีฬา ตำบลต้าจวงได้สร้างจุดยืนในการให้บริการวัฒนธรรมสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ ปรับปรุงห้องสมุดในหมู่บ้าน 73 แห่ง อัปเกรดจัตุรัสวัฒนธรรม 18 แห่ง และสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน 2 แห่งในหมู่บ้านเมี่ยวกวนจวง และหมู่บ้านฟางหนานจวงให้มีมาตรฐานสูง ซึ่งเน้นความต้องการทางวัฒนธรรมของประชาชนชนเป็นหลัก โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมแกนนำด้านวรรณกรรมและศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกีฬาที่ประชาชนจัดขึ้นเอง เชื่อมต่อ "ไมล์สุดท้าย" ของการบริการทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้วรรณคดีและศิลปะเข้าสู่ชีวิตความเป็นอยู่จริงๆ


การดำเนินการให้ทุกคนอ่านหนังสือ ให้ถนนของชนบท "เปี่ยมไปด้วยกลิ่นหอมของหนังสือ"
เพื่อสร้าง "ยุ้งฉางแห่งวัฒนธรรม" เพื่อการฟื้นฟูชนบท ตำบลต้าซวงจึงใช้ทรัพยากรตำแหน่งและรากฐานการอ่านของมวลชนเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการอ่าน เช่น "เวลาอ่านหนังสือที่ยอดเยี่ยม" และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น "จิตใจเด็ก" ในห้องสมุดประจำทั้งเมืองและหมู่บ้าน ไม่เพียงแต่มอบพื้นที่วัฒนธรรมสาธารณะคุณภาพสูงสำหรับคนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในด้านการอ่าน การสื่อสาร และชื่นชมศิลปะ ส่งผลให้ดอกไม้แห่งอารยธรรมเบ่งบานในทุ่งนาของเมืองซูเจียหู และทำให้ถนนของชนบท "เปี่ยมไปด้วยกลิ่นหอมของหนังสือ"


เติมเต็มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทำให้ชีวิตของประชาชน “มีชีวิตชีวาและมีสีสัน”

微信图片_20231117141408
เรายังคงดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาต่างๆ ต่อไป โดยใช้สถานที่ทางวัฒนธรรมและกีฬาต่างๆ เป็นพาหนะ และมีเป้าหมายในการปรับปรุงความรู้สึกมีความสุขและผลประโยชน์ของประชาชน นับตั้งแต่ปีนี้ มี "หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งการแสดง" รวมกว่า 100 รายการ และ มีการจัดการแสดง "ละครเล็ก" 2 ครั้ง เกมกีฬาแสนสนุก 10 ครั้ง และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตามประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลวันตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ฯลฯ ในธีม "เทศกาลของเรา" และนำการแสดงที่ผสมผสานศิลปะ ความซาบซึ้ง และการมีส่วนร่วมมาสู่มวลชนอย่างเต็มที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเติมพลังใหม่ให้กับการฟื้นฟูชนบท


บริการทางวัฒนธรรมทำให้จิตใจของประชาชนอบอุ่น และประชาชนก็มีชีวิตที่ดี ในขั้นต่อไป ตำบลต้าซวงจะใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูชนบทอย่างละเอียดและเต็มที่ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูวัฒนธรรม มุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของประชาชน ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างลึกซึ้ง จัดกิจกรรมพิเศษทางวัฒนธรรมและการกีฬาอย่างจริงจัง เสริมสร้างการจัดหาบริการทางวัฒนธรรมและการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมมวลชนอันมีสีสัน วาดภาพการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุม เต็มไปด้วยสีสัน และมีความสุข (หลิวเฉิงซิน)

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา