รอเงินเข้าได้เลย บัญชีกลางนัดวันโอนเงินเด็กแรกเกิด 4 เดือนรวด

2024-06-07 HaiPress

ผู้ปกครองรีบเช็กบัญชี บัญชีกลางนัดวันโอนเงินเด็กแรกเกิดแล้ว พร้อมเผยช่องทางคนยังไม่สมัคร ติดต่อได้ดังนี้

ผู้ปกครอง รีบเช็กในบัญชีด่วน เมื่อล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท เดือนมิถุนายน 2567 จะได้โอนเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 พร้อมกับช่วงเดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 67 ดังนี้

มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567กรกฎาคม 2567 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

ตรวจสอบ เงินอุดหนุนบุตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 08-2091 -7245

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา